Emploi

Trouvez facilement votre premier job

Découvrir

L'actualité professionnelle des 18-30 ans

Découvrir
Finance

Découvrez les aides financières auxquelles vous êtes éligible

Découvrir
Santé
🎁 1 mois gratuit

La mutuelle qui prend soin de la santé des jeunes

Découvrir
Mobilité

Révisez le code de la route à partir de 9,90€

Découvrir

Offers “Ernst & Young”

Expires soon Ernst & Young

Vi søker nyutdannede til alle våre forretningsområder - oppstart høst 2020

  • NORWAY
  • Marketing

Job descriptionDenne annonsen gjelder for samtlige forretningsområder og kontorer. Du velger ønsket forretningsområde/kontor ved å svare på spørsmålene i søknadsportalen.

____

Motiveres du av komplekse utfordringer og muligheten til å sette preg på utviklingen av dagens samfunn? Ønsker du å videreutvikle din faglige og personlige kompetanse i et kunnskapsrikt og motiverende miljø? Da er EY det rette valget for din karrierestart!Som et av verdens ledende kompetansehus og med prosjekter, kunder og kollegaer i alle bransjer, både lokalt og globalt, kan vi tilby deg varierte karriere- og læringsmuligheter. Vi er opptatt av å hjelpe deg å forme din karriere og tilbyr alle våre ansatte en rekke kurs, både innad og på tvers av forretningsområder. Vår organisasjonskultur er tuftet på en teamtankegang, bygget opp av åpenhet, ærlighet og engasjement. Vi har et pulserende sosialt miljø - også etter arbeidstid – som gir deg muligheten til å stifte bekjentskap med medarbeidere fra alle avdelinger.

Er du vår nye kollega?

Våre medarbeidere er våre viktigste ressurser og mangfoldige team gjør oss sterkere. Vi ser derfor etter nysgjerrige og engasjerte kollegaer som kjenner seg igjen i en eller flere av beskrivelsene under:·
Du har sterke kommunikasjonsevner

·
Du er en lagspiller

·
Du er tilpasningsdyktig

·
Du har sterke analytiske evner og akademiske resultater

Muligheter for deg som nyutdannet

Vi søker medarbeidere til alle våre kontorer i Norge. Hvilke forretningsområder som er representert ved de ulike kontorene våre finner du informasjon om under. Hvis du tror du vil trives i EY og har egenskapene vi ser etter, så har vi følgende muligheter for nyutdannede med oppstart høst 2020 ( skulle du ønske en annen oppstart vil det også være muligheter for det ):

Revisjon | Assurance

Alle kontorer

Revisjonsbransjen opplever spennende endringer og et viktig satsningsområde for oss er utvikling av fremtidens revisjon. Gjennom revisjonstjenestene våre kvalitetssikrer vi den økonomiske informasjonen som virksomheter gir til interessentene sine, og vi bidrar til å bygge tillit til kapitalmarkedene. Som medarbeider i Assurance vil du og ditt team jobbe tett med ledelsen i virksomhetene med å gjennomgå prosesser og identifisere risiko med støtte i global metodikk og moderne verktøy.

Vi ser for oss at du har en bakgrunn innen:

·
Master i økonomi og administrasjon

·
Master i regnskap og revisjon

·
Bachelor i revisjon

Rådgivning | Advisory

Oslo - Trondheim - Bergen - Stavanger

I en kompleks verden ser organisasjoner etter nye måter å innovere. Advisory søker kontinuerlig bedre arbeidsformer når vi samarbeider med klienter for å hjelpe dem med å løse sine problemer og utnytte mulighetene for å vokse, optimalisere og beskytte sine virksomheter i tøffe omgivelser. Vår samarbeidsmetode, kombinert med vår globale tilkobling og forståelse av industriproblemer, gjør at vi stiller bedre spørsmål, utformer bedre svar og realiserer langvarige resultater.

Om du ønsker å starte din karriere i Advisory, vil du kun arbeide i ett av våre kompetanseområder:

· Cyber: Bidrar til å bygge digital tillit i et marked som gjennomgår en teknologisk transformasjon, noe som innebærer utfordringer knyttet til både teknologiske, lovmessige og regulatoriske utfordringer.
· Data & Analytics: Jobber med både praktisk design og implementering av dataplattformer, samt maskinlæring og visualiseringsløsninger.
· Technology: Jobber i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning. Technology bistår bedrifter i å se hele forretningsbildet, der teknologi er et nøkkelelement.
· Supply Chain & Operations: Hjelper kunder med å levere deres produkter og tjenester mer ressurseffektivt og til å skape en høyere kundeverdi enn deres konkurrenter.
· People Advisory Services : Hjelper kunder med å oppnå et konkurransefortrinn ved å se på mennesker som en del av en integrert forretningsstrategi.
· Strategy: Bidrar til å forme og sette strategisk viktige temaer på agendaen for så å implementere disse.
· Seren : Jobber med brukerorientert design, innovasjon, digitalisering og forretningsutvikling i tett samspill med våre kunder.
· Finance & Performance Management : Jobber med finansielle utfordringer i virksomheter, og ser på hvordan de kan øke verdiskapning.
· Risk: Bistår på en rekke ulike områder som kvalitetssikring, usikkerhetsanalyse, samfunnsøkonomisk analyse, internrevisjon, modenhetsvurdering, utarbeidelse og evaluering av risikostrategier, samt assisterer kundene i store transformasjoner.

· Financial Services Organization: Hjelper våre kunder innen bank, finans og forsikring med operasjonelle og strategiske problemstillinger.

Til Advisory ansetter vi kandidater med ulike bakgrunner, som f.eks:

· Master i økonomi og administrasjon
·
Master i industriell økonomi

·
Mastergrad innenfor IT/informatikk/data/øvrige sivilingeniørlinjer

·
Andre masterretninger (organisasjon og ledelse, statsvitenskap etc.)

Transaksjonsrådgivning | Transactions Advisory Services (TAS)

Oslo - Bergen - Stavanger

Transactions bistår med rådgivning og innsikt som hjelper kundene med å fatte riktige transaksjonsbeslutninger. TAS leverer på tvers av landegrenser og sektorer og dekker de fleste aspekter ved sammenslåinger og oppkjøp (M&A), salg, børsnoteringer (IPOs), restruktureringer mm.

Hvilken bakgrunn ser vi etter?

· Master i økonomi og administrasjon
·
Master i industriell økonomiPraktisk informasjon

Vi mottar alle søknader via vårt elektroniske søknadssystem. Når du søker jobb hos oss vil vi be deg om å svare på noen enkle spørsmål. I tillegg ber vi deg være oppmerksom på følgende:

·
Alle filer skal være i PDF format.

·
Søknaden din skal inkludere CV, søknadsbrev, karakterer fra videregående skole og høgskole/universitet som PDF. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

·
Tar du din utdanning ved en norsk utdanningsinstitusjon ønsker vi at du legger ved karakterer hentet fra Vitnemålsportalen.

·
Det er ikke nødvendig å laste opp attester.

·
Vi setter stor pris på at du legger ved en forklaring på karaktersystemet, dersom du er på utveksling eller tar hele graden din ved et utenlandsk universitet.

Søknadsfrist er 15. september kl. 23.59Skulle du ha noen spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Agnete Olavsen på tlf: 24 00 24 00 eller via mail: rekruttering@no.ey.com. Vi ser frem til å motta din søknad!

Join us in building a better working world!