Offers “Orange”

days ago Orange

IT Business Analyst

  • Bucharest (Municipiul Bucureşti)

Job descriptiondepartment

IT

Responsabilitati:

·  Colectarea si analiza cerintelor si a proceselor de business in scopul implementarii unor

solutii noi si/sau a optimizarii sistemelor / solutiilor existente;

·   Furnizarea de suport pentru liniile de business in definirea noilor procese necesare

acomodarii modificarilor/imbunatatirilor cerute de acestea;

·  Agrearea scopului si a criteriilor de acceptanta cu beneficiarul;
·  Intocmirea si actualizarea documentatiei aferente proceselelor si functionalitatilore care

vor fi implementate (specificatii functionale, specificatii de sistem, diagrame de proces, use

cases etc).

·   Planificarea activitatilor necesare implementarii eficiente a cerintelor de business;
·   Facilitarea dialogului intre echipele de business si echipele IT in cadrul proiectelor
·   Furnizarea de suport in pregatirea documentatiei RFI si pregatirea matricei de evaluare a

vendorilor;

·  Gestionarea relatiei cu furnizorii interni si/sau externi selectati pentru livrarea solutiilor

informatice agreate atat pe perioada implementarii proiectelor cat si in faza operationala;

·   Urmarirea implementarii functionalitatilor cerute si identificare masurilor necesare

corectiilor in cazul deviatiilor de la planul de proiect aprobat;

·   Pregatirea test case-urilor pentru fazele de testare Factory Acceptance Test/System

Integration Test;

·   Pregatirea strategiei de testare pentru faza de testare UAT;
·   Furnizarea de suport pentru liniile de business in pregatirea test case-urilor pentru faza de

testare UAT;

·   Furnizarea de suport pentru liniile de business in etapa de post implementare;
·   Pregatirea documentatiei necesare transferarii solutiilor/noilor functionalitati ale solutiilor

in productie/faza operationala si obtinerea acordului de business pentru functionalitatile

implementate.

Cunostinte profesionale:

·   Cunoasterea metodologiilor de project management si a tehnicilor de analiza de business;
·   Buna intelegere a produselor si serviciilor financiar- bancare si a tehnologiilor specifice

Educatie si experienta:

·   Minim 5 ani experienta relevanta in domeniul bancar ca PM/BA pe zona de implementare

produse si servicii financiare.

Competente specifice:

·   Afinitate pentru lucrul in echipa;
·   Abilitatea de a intelege concepte noi de business si abilitatea de a explica/traduce in limbaj

tehnic aceste informatii;

·   Comunicare si negociere;
·   Gandire analitica;
·   Abilitati de planificare.

contract

Regular