Offers “Orange”

days ago Orange

Anti Fraud Operations Analyst(Orange Money)

  • București (Municipiul Bucureşti)

Job descriptiondepartment

Financiar

Obiectivul  Postului:

 Analistul Operatiuni Anti-Frauda este responsabil in principal de prevenirea utilizarii frauduloase a cardurilor de debit si credit din portofoliul companiei si pentru aplicarea actiunilor de prevenire si detectie a fraudelor externe si interne in activitatea de creditare si tranzactionare a companiei.

 

Responsabilitati/Activitati de Executie

·   Monitorizeaza si imbunatateste parametrii de fraudă care pot duce la inrautatirea portofoliului de creditare a companiei (default rate);
·  Creșterea gradului de conștientizare a riscurilor în cadrul întregii companii cu privire la subiectele de prevenire și detectie a fraudei;
·  Monitorizarea 24x7 a tranzactiilor efectuate cu cardurile de debit si credit;
·   Identificarea tranzactiilor suspecte inclusiv prin apelarea clientilor impactati si blocarea cardurilor compromise;
·   Investigarea tranzactiilor suspecte efectuate cu cardurile de debit si credit
·  Investigarea aplicatiilor de credit/card de credit suspecte
·   Asigurarea integritatii si actualizarea bazei de date a cazurilor de frauda
·  Instruirea colegilor din zona de administrare carduri cu privire la disputele de frauda; Monitorizarea si evaluarea disputelor de frauda
·   Instruirea angajatilor in vederea prevenirii si detectiei fraudelor externe, cresterea constientizarii riscului de frauda in cadrul companiei
·   Participarea in investigatii complexe privind tranzactiile frauduloase sau suspecte de frauda, aplicatiile de credit care prezinta suspiciuni sau orice alta activitate care prezinta suspiciune de frauda externa/interna in activitatea companiei
·   Punct de contact in relatia cu autoritatile locale/internationale de investigare a fraudelor cu Carduri
·   Colaborarea cu departamentele relevante in toate actiunile necesare minimizarii si eliminarii pierderilor generate de aparitia riscului de frauda
·  Desfasoara activitati de investigare si monitorizare a fraudei interne/externe avand drept sa acceseze si analizeze toate informatiile necesare indiferent de sursa, continut, forma sau nivel deconfidentialitate (daca acestea sunt disponibile);

Realizare Rapoarte:

·   Raportare catre management a informatiilor referitoare la portofoliul monitorizat privind :

1. procent fraude din total activitate - tranzactionare/creditare

2. pierderi nete frauda vs. sume recuperate

·   Revizuirea parametrilor/matricii de autorizare din CMS
·   Monitorizarea ratelor de aprobare/respingere
·   Reevaluarea semestriala a regulilor de frauda si a alertelor de monitorizare
·   Rapoarte de activitate si analize solicitate ad hoc de Manager Operatiuni Antifrauda si/sau management
·   Asigura transmiterea la timp si cu acuratete a raportarilor specifice, conform normelor si procedurilor interne precum si legislatiei in vigoare

 

Cunostinte profesionale:

Cunoasterea si intelegerea profunda a cadrului de Reglementare relevant in domeniul utilizarii cardurilor

Competente specifice:

Cunostinte referitoare la reglementarile specifice activitatii de emitere si administrare carduri/reglementari Visa

aferente monitorizarilor de risc/frauda

Educatie si experienta (nivel minim necesar):

Minim 2 ani experienta relevanta in domeniul bancar sau non-financiar in zona de monitorizare

operatiuni carduri/frauda

Competente specifice:

Soft skills, rigoare, bune abilitati de comunicare

 

 

contract

Regular