Offers “Amazon”

days ago Amazon

Koordynator ds. Niebezpiecznych Odpadów (Hazmat Waste Coordinator)

  • Sosnowiec, POLAND

Job descriptionDESCRIPTION

Koordynator ds. Niebezpiecznych Odpadów (Hazmat Waste Coordinator)

Miejsce pracy: Sosnowiec (woj.dolnośląskie)

Firma Amazon poszukuje osób z doświadczeniem do pracy na stanowisku Koordynator ds. Niebezpiecznych Odpadów (Hazmat Waste Coordinator).
Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych, gdzie będzie odpowiadać koordynację i optymalizację procesów związanych z utylizacją niebezpiecznych odpadów, współpracę z firmami zewnętrznymi oraz inne zadania związane ze wsparciem technicznym w zakresie zarządzania odpadami.

Do podstawowych zadań na tym stanowisku należą:

· Współpraca z odbiorcami odpadów i działem BHP w zakresie codziennego zarządzania procesami utylizacji odpadów niebezpiecznych.
· Regularne monitorowanie stanu technicznego pojemników na odpady oraz obszarów przechowywania odpadów.
· Kordynowanie pracy zespołu zgodnie ze zmieniającym się zapotrzebowaniem.
· Monitorowanie ilości odpadów niebezpiecznych i przygotowywanie regularnych raportów w tym zakresie.
· Monitorowanie właściwego sortowania i klasyfikacji odpadów.
· Prowadzenie dokumentacji związanej z odpadami niebezpiecznymi.
· Raportowanie ryzyk oraz problemów mających związek z utylizacją odpadów.

PREFERRED QUALIFICATIONS

Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.
Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.

Ideal candidate profileBASIC QUALIFICATIONS

PODSTAWOWE WYMAGANIA:
·
· znajomość i dobre zrozumienie procesów w centrum logistycznym
· elastyczność oraz doskonała umiejętność określania priorytetów i zadań w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy
· zrozumienie technicznych aspektów zarządzania odpadami
· umiejętność pracy w zespole i wysokie zdolności komunikacyjne
· dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności Excel