W K

Wera Kutek

Formations

Uniwersytet Adama Mickiewicza

2011 - 2016 Poznań, Poznań CountyRH / Formation, RH / Formation, Services à la personne