V S

Vladyslav Solodovnychenko

Formations

Kharkov National University Of Economics

2011 - 2017 Marketing