V S

Viv Smith

58 ans • Shrewsbury

Formations

Harlescot County Shrewsbury

1972 - 1977 Shrewsbury, Shropshire