V N

Vitaliya Nevskaya

Formations

University Of Turin

2017 - 2019 Turin, Metropolitan City of TurinCommunity Management