V S

Vita Stankusa

36 years • Derby

Education & training

Latvian University

2002 - 2006 Derby, United Kingdom HR / Training , Sales , Chemistry / Biology / Agronomy