V M

Viktoriya Meos

Formations

Lomonosov Moscow State University

2013 - 2017 Moscow, gorod MoskvaConseil