R V

Rozmina Velji

Education & training

Aga Khan Secondary

1982 - 1986 Chemistry / Biology / Agronomy , Administration