P T

Pugh Thomas

57 years • Bushey

Education & training

St Marys, Lugwardine, Herefordshirr.

1989 - 1990 Hereford, HerefordshireChemistry / Biology / Agronomy, Chemistry / Biology / Agronomy, Studies / Statistics / Data