P v

Priyanka verma

Education & training

Ptu

2007 - 2011 Jalandhar, IndiaIT development