N S

Neha Saini

26 ans • Yamuna Nagar

Formations

Kuk

2011 - 2014 Engineer's Degree Kurukshetra, IndiaConception / Génie civil / Génie industriel