L M

Lara M

22 years • Edinburgh

Education & training

University Of Edinburgh

2016 - 2020 Edinburgh, United Kingdom HR / Training