K S

Krushika Shah

21 ans • Mumbai

Formations

K.c. College, Churchgate

2016 - 2018 Bachelor's Degree