K M

Kluzek Monika

41 ans • Warsaw

Formations

Uniwersytet Łódzki

1998 - 2004 Master's Degree Marketing