K S

Katia Sych

Formations

Nizhny Novgorod State Linguistic University

2000 - 2005 Master's Degree Enseignement