J M

José Maripangui

36 years • Bochum

Education & training

Fh Dortmund

2015 - 2017 Dortmund, Arnsberg