j h

james higgins

62 years • Dagenham

Education & training

Sheffield City Polytechnic

1977 - 1981 Sheffield, South YorkshireHotels - Restaurants