I G

Ilja Golikov

Formations

Gothenburg University

2013 - 2015 Bachelor's Degree Gothenburg, GöteborgDéveloppement informatique