D M

Dean McDonald

30 ans • Dunfermline

Formations

Fife College

2005 - 2009 Higher National Certificate Dunfermline (Fife)Travaux / Chantiers