B B

Bhavya Bhardwaj

20 years • Paris

Education & training

Isem Paris

2017 - 2020 Paris, FranceSales