A H

Anh Hoàng

24 ans • Hanoi

Expériences

Đã Từng Học Tại

- Maintenant

Học Sinh Ngoan

- Maintenant

Formations

To Hoang

2018 - 2018

Trường Thpt Lê Quý Đôn - Đống Đa - Hà Nội

2018 - 2018

École Nationale Des Travaux Publics De L'état (Entpe)

2018 - 2018 Vaulx-en-Velin (Rhône)

Xây dựng dân dụng và công nghiệp- Đại Học Xây Dựng

2018 - 2018

École Nationale Des Travaux Publics De L'état (Entpe)

2017 - 2019 Master's Degree Vaulx-en-Velin (Rhône)Conception / Génie civil / Génie industriel