A D

Andréa Dang

Expériences

Ban Kĩ Thuật-Truyền Thông

- Maintenant

Tổ Viên Gương Mẫu Tổ 4 #faphội

- Maintenant

Sao Đỏ Hết Đát

- Maintenant

Formations

Thpt Chất Lượng Cao Chuyên Chuẩn Trọng Điểm Quốc Gia Chu Văn An

2018 - 2017

Thcs Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội

2018 - 2014

Faculté De Droit, Sciences Economiques Et Gestion De Nancy

2018 - 2018 Nancy (Meurthe-et-Moselle)

Université De Lorraine

2018 - 2018 Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle)

Université De Lorraine-Nancy

2017 - 2020 Bachelor's Degree Nancy (Meurthe-et-Moselle)Juridique