A G

Agnieszka Gabrys

Formations

Uniwerstytet Wrocławski, Dziennikarstwo I Komunikacja Społeczna

2009 - 2012 Bachelor's Degree Community Management, Journalisme / RP, Marketing, Evénementiel