А В

Анелия Велкова

Education & training

New Bulgarian University

1980 - 1992 Sofia, Bulgaria