ابو بيري الشويخ - Wizbii ابو بيري الشويخ has published his/her professional profile on Wizbii. ا ا

ابو بيري الشويخ

Education & training

Università Degli Studi Di Brescia

2001 - 2003 Brescia, Province of Brescia Sales , Sales