Offers “Suez Taleo”

Expires soon Suez Taleo

INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ – KOLEJOWEJ W ZAKRESIE STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

  • POLAND

Job description

Rodzaj umowy
Temporary / Fixed-Term

KIM JESTEŚMY

Celem globalnej jednostki biznesowej Suez Smart & Environmental Solutions (SES) jest przyspieszenie rozwoju i wdrożenia naszych inteligentnych rozwiązań środowiskowych na skalę globalną. Aby sprostać wymaganiom rosnącego i wysoce konkurencyjnego rynku, jednostka businessowa SES jest zorganizowana w oparciu o dwa uzupełniające się podejścia:
1- poprzez Rozwiązania, w celu zapewnienia szybkiego rozwoju i dostarczenia usług na rynek. Istnieje 5 linii rozwiązań: rozwiązania cyfrowe i zdecentralizowane, jakość środowiska i inteligentne rolnictwo, zarządzanie wydajnością aktywów, powietrze i klimat oraz doradztwo i inteligentne miasto.
2- poprzez podział geograficzny, w odniesieniu do pozostałych jednostek Grupy (tj. 6 Regionów oraz Global WTS BU), w celu zapewnienia optymalnej obsługi i oferty zorientowanej na klienta.

SUEZ Consulting (SAFEGE) jest firmą z Grupy SUEZ zajmującą się doradztwem inżynieryjnym i wspierającą przedsiębiorstwa, miasta i regiony oraz instytucje rządowe i międzynarodowe w rozwoju infrastruktury jak też w procesie transformacji ekologicznej i energetycznej. Nasi eksperci pracują zatem w sektorze ochrony środowiska (woda, odpady, bioróżnorodność, etc.), urbanistyki, energii i mobilności, przyczyniając się do transformacji ekologicznej naszych klientów.

SUEZ Consulting jest również zaangażowany w strategiczne przedsięwzięcia Grupy Suez, wspierając jej rozwój w nowych liniach biznesowych lub nowych działaniach związanych z jej misją.

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce (SUEZ Consulting Polska) zapewnia kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od konsultingu strategicznego, przez opracowanie dokumentacji projektowej i pomoc techniczną, nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie i rozruch. To 30 lat historii i 200 pracowników oraz kilkuset współpracowników zaangażowanych w poprawę jakości życia milionów Polaków. Współpracujemy z władzami lokalnymi, instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz klientami przemysłowymi i komercyjnymi. Jesteśmy obecni w całej Polsce; mamy 32 biura terenowe, prowadzimy aktualnie ponad 200 inwestycji; mamy także własne Biuro Projektów. Zapewniamy istotną stabilność finansową, umiejętności techniczne, interdyscyplinarne doświadczenie i know-how niezbędne dla zarządzania projektami każdego rodzaju. Nasza działalność związana jest ze zrównoważonym rozwojem obejmując sektory: budownictwa, transportu, ochrony środowiska, czy energii.

Aktualnie w ramach realizacji projektu poszukujemy osoby na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ – KOLEJOWEJ W ZAKRESIE STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

Lokalizacja: północno-zachodnia Polska 

oraz województwo wielkopolskie

 

Czym będziesz się zajmować?

·    nadzorowanie realizacji inwestycji budowlanych oraz weryfikacja jakości i poprawności wykonanych prac,
·   odpowiedzialność za terminowość i jakość prowadzonych robót budowlanych,
·   weryfikacja dostarczanej przez jednostki projektowe dokumentacji projektowej,
·   organizowanie i nadzorowanie prac zgodnie z przepisami BHP,
·   monitorowanie, kontrola harmonogramów i dokumentacji technicznej,
·   przygotowywanie materiałów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej.

Kogo szukamy?

·    wykształcenie wyższe kierunkowe,
·  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
·  co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu polskiej Ustawy Prawo Budowlane),
·  co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie minimum 1 inwestycji infrastrukturalnej kolejowej realizowanej w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe,
·  znajomość zasad funkcjonowania Nadzoru Inwestorskiego w procesie budowlanym,
·  prawo jazdy kat. B,
·  samodzielność działania, umiejętność skutecznego planowania i efektywnej organizacji pracy,
·  znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office.

Pracując z nami możesz liczyć na:

·  Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowej firmie, istniejącej w Polsce od 30 lat,
·  umowę o pracę (bądź inną formę współpracy w zależności od preferencji),
·  przyjazną atmosferę i możliwość rozwoju zawodowego,
·  udział w szkoleniach branżowych / zawodowych,
·  możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach,
·  kartę Multisport na preferencyjnych warunkach.

Pozostałe informacje:

·  Lokalizacja: północno-zachodnia Polska oraz województwo wielkopolskie
·  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami i kandydatami. 

 

 

W SUEZ Consulting wierzymy, że różnorodność i równość są siłą napędową innowacji i wydajności, które kształtują zrównoważone środowisko. Decyzje rekrutacyjne podejmowane są bez względu na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie narodowe lub etniczne, płeć, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, wiek lub niepełnosprawność. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy, w którym wszyscy przynależą i rozwijają się.

 

BU: SES

Make every future a success.
  • Job directory
  • Business directory