Offers “Siemens”

Expires soon Siemens

Prosjektleder

  • Trondheim, NORWAY

Job description

Vil du være med å løse problemer og utfordringer i norsk strømforsyning?

Vi søker:

Project Manager

Hva kan vi tilby deg? 

Vi har lang og god erfaring med introduksjon av nyansatte. Avhengig av kompetanse og erfaring vil du bli faset inn i dine arbeidsoppgaver i vårt meget godt etablerte opplæringsløp – Siemens Power Academy.
Du vil finne motivasjon i å være en del av et sterkt kompetansemiljø, som preges av høy faglig stolthet, humor og sterk motivasjon for å lykkes. Du vil ha stor påvirkning på vår konkurranseevne og posisjon i markedet samt kunne bidra til å utvikle nye løsninger og tjenester innen våre forretningsområder.
Vi tilbyr en fleksibel arbeidsplass med høy grad av frihet og ansvar over egen hverdag.
Det er gode utviklings og karrieremuligheter, hvor du selv påvirker dine egne fremtidsplaner og utsikter.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven er prosess- og gjennomføringsansvar for deler av vår prosjektportefølje knyttet til elektroanlegg i transformatorstasjoner med kontrollanlegg, hjelpekraftanlegg, engineering, montasje og idriftsetting, samt lede og koordinere prosjektdeltagere i denne typen prosjekter.

Du vil ha ansvar for at prosjekt gjennomføres iht kontrakt og innenfor de økonomiske rammebetingelser som er definert, men vil også bidra allerede i salgs- og tilbudsfasen.

Funksjonen medfører arbeidsledelse av tildelte prosjektmedarbeidere under prosjektets gjennomføring. Vi har stort fokus på HMS, slik at det tillegges funksjonen et betydelig ansvar for forebygging og oppfølging vedrørende dette.  Arbeidet medfører vesentlig samhandling mot et vidt spekter av organisatoriske nivåer- og fagområder internt, og selvfølgelig direkte mot kunde.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper :  

·  Du har høyere teknisk utdanning og kan dokumentere gode resultater fra prosjektledelse.                              
·  God kontrakts- og økonomiforståelse er en forutsetning.
·  Det har stor evne til å motivere og engasjere mot definerte mål. For å lykkes må du være initiativrik, beslutningsdyktig, resultat- og kvalitetsorientert, samt ha gode påvirkings- og kommunikasjonsevner. Struktur, planmessighet, tydelighet og evne til å prioritere riktig må prege din arbeidsform. Samtidig må du like - og mestre - å ha ”mange baller i luften.”

Hvorfor bli en av oss? 

·  Vi har et miljø som preges av høy yrkesstolthet og stor faglig tyngde.
·  Prosjekt-business er et strategisk satsnings- og vekstområde for divisjonen.
·  Det er stor spennvidde i vår leveringskompetanse, noe som innebærer mange spennende prosjekter framover. 
·  Vi er en markant aktør i markedet, men vi jobber alltid med å bli sterkere, og siden prosjektgjennomføring er” bærebjelken” i vår markedsposisjon vil stillingen i være meget sentral i vår videre satsing.  

Føler du at dette treffer deg, og synes du at dette høres spennende ut?  

Da vil vi gjerne høre fra deg. Send oss en CV sammen med en kort beskrivelse av deg selv og hvorfor du vil bli med på laget vårt. Ta gjerne kontakt med for en prat dersom du har spørsmål rundt stillingen.

For ytterligere informasjon:  Avdelingsleder: Geir Ola Botnan (92644547)

Arbeidssted: Trondheim eller Oslo - Ønsket arbeidssted bes oppgitt i søknaden.

Søknadsfrist : 15.02.2023

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess.

Om Siemens

Til sammen er vi ca 300 000 nysgjerrige og kompetente personer i verden som jobber med å utvikle fremtiden til et grønnere og smartere samfunn. Av disse er vi ca 500 i Norge. Sagt på en annen måte, så jobber vi med alt det går strøm gjennom, og alt som er elektrisk kan digitaliseres. Allerede for over 173 år siden sa vår grunnlegger Werner von Siemens at han ikke ville selge fremtiden for kortsiktig profitt. Derfor hadde han nok vært stolt over at vi i 2017 ble kåret til verdens mest bærekraftige virksomhet og i 2020 er vi blant de ti mest populære selskaper å jobbe i på verdensbasis. 

Vi er stolt som jobber med framtidsløsninger innen elektrifisering, automatisering og digitalisering for det som er bærebjelken i Norges aller viktige infrastruktur – energiforsyningen.

Siemens ser at det er store endringer i energilandskapet og denne endringen er kun i startgropen. Vi vil hjelpe våre kunder til å utnytte sine verdier, dvs installert infrastruktur på en best mulig måte. Enkelt sagt ønsker vi at våre kunder gjør de rette investeringene på kort og lang sikt og drifter sine verdier på en optimal måte. Klarer vi det har vi alle lyktes! Dette er en fin utfordring og et godt mål å ta med seg hver dag!

Hvordan får vi til dette sammen?

Det handler om smart infrastruktur og samspillet mellom det elektriske nettet og alle de som er knyttet til nettet som forbrukere og produsenter og begge deler. Derfor har Siemens etablert et forretningsområde som fokuserer samlet på disse utfordringene.

 ‘Smart Infrastucture’ er et av tre kjerneområder i Siemens, og det er der du vil jobbe.

Vi eier og utvikler teknologi, systemer og produkter innen ‘Digital Grid’ og ‘Distribution Systems’. Dette er 100% Siemensteknologi nå og i framtiden. Dette sikrer at det er vi som har kjernekompetansen på disse områdene og utvikler de videre, og vi leverer tilhørende service og oppgraderinger.

Sammen har vi mange spennende oppgaver og utfordringer for å sikre bærekraftige og digitale løsninger.

Les mer om alt det spennende vi jobber med på våre hjemmesider: www.siemens.no/energi

Organization: Smart Infrastructure

Company: Siemens AS

Experience Level: Mid-level Professional

Full / Part time: Full-time

Make every future a success.
  • Job directory
  • Business directory