Offers “General Electric”

Expires soon General Electric

Højspændingtekniker

 • DENMARK
 • IT development

Job description

Job Description Summary

Job Description

Højspændingstekniker

Job beskrivelse:
 

Grid Solutions, en division under General Electric koncernen, søger en Højspændingtekniker til vores afdeling i Danmark. Du vil du komme til at arbejde med installation og service af højspændingtudssyr til elforsyningsmakredet i Danmark.

Gennem dit arbejde hos GE Grid Solutions bidrager du til, at vi i Danmark kan nå vores mål om et 100% grønt energisystem. Vi er med til at skabe en bæredygtig og klimaansvarlig fremtid i Danmark. Vores marked er i en rivende udvikling med baggrund i den grønne omstilling og elektrificering af Danmark.

Jobbet

Som Højspændingtekniker hos GE bliver du specialist i service, fejlfinding, udskiftning samt montage af teknisk udstyr til transmittering af elektrisk energi. Jobbet kræver, at man har fokus på god kvalitet, service og positiv kundekontakt.

Jobbet indebærer en del rejseaktivitet i Danmark.

Kvalifikationer

Du har sikkert allerede nogle års erhvervserfaring inden for faget, og nu er du klar til at tage det næste skridt. Vi forestiller os at du:

 • Uddannet inden for det el-tekniske område eller tilsvarende, og har erfaring som højspændingtekniker, samt en grundlæggende god forståelse for el-teknik
 • Er selvstændig og moden i din væremåde.
 • Bekendt med arbejde i henhold til el-sikkerhedsolven
 • Du kan ubesværet læse tegninger / el-diagrammer og manualer på engelsk
 • Har arbejdskikserhed som din første prioritet.
 • Har god fysik og er indstillet på at arbejde både inde og udendørs.
 • Kan håndtere opgaver bestående af ombygning og montering af højspændingsanlæg (op til 400kV) herunder kabel, stålmontage og komponenter.
 • Har IT kendskab, herunder kendskab til MS Office, og er i stand til at udarbejde rapporter og dokumentation.
 • Er serviceminded og kan skabe og vedligeholde gode relationer til såvel kunder som kollegaer.
 • Har kørekort B - også gerne BE. Truck og Lift certifikat vil være at fortrække, men ikke et krav.
 • Som person er du initiativrig med naturlig pondus og god energi omkring dig. Du går proaktivt til opgaver, og du er udpræget optimistisk.

Vi tilbyder

En interessant stilling i en spændende international virksomhed i kraftig vækst. Du skal spille sammen med et dygtigt team af stærke teknikere og projektledere, der vil supportere og støtte dig undervejs.

En spændende og varieret hverdag i en virksomhed i vækst, hvor du har gode muligheder for at påvirke din egen arbejdsdag. Du bliver en del af et team af kompetente kollegaer, som glæder sig til at byde dig velkommen.

Hos os får du gode udviklingsmuligheder såvel personligt som fagligt, og vi tilbyder en løn pakke samt pension og attraktiv helbredforsikring.

Al henvendelse bliver behandlet fortroligt. Vil du høre mere, eller har du spørgsmål omkring jobbet, er du velkommen til at kontakte Servicechef Henrik Vang Nielsen på telefon 5455 7767.

 

Grid Solutions, a division of the General Electric group, is looking for a Service Technician for our department in Denmark. You will get to work with installation and service of high-voltage equipment for the electricity supply market in Denmark.

Through your work at GE Grid Solutions, you contribute to achieving our goal of a 100% green energy system in Denmark. We are helping to create a sustainable and climate-responsible future in Denmark. Our market is developing rapidly against the background of the green transition and electrification of Denmark.

The job

As a Service Technician at GE, you become a specialist in service, troubleshooting, replacement and assembly of technical equipment for transmitting electrical energy. The job requires a focus on good quality, service and positive customer contact.

The job involves a lot of travel in Denmark.

Qualifications

You probably already have a few years of work experience in the field, and now you are ready to take the next step. We imagine that you:

• Educated in the electrical engineering field or equivalent, and has experience as a high-voltage technician, as well as a basic good understanding of electrical engineering

• Are independent and mature in your demeanor.

• Familiar with work according to the Electrical Safety Act

• You can easily read drawings / electric diagrams and manuals in English

• Have occupational safety as your first priority.

• Has a good physique and is willing to work both indoors and outdoors.

• Has an interest in performing sophisticated technical service as well as more general   installation tasks.

• Can handle tasks consisting of conversion and installation of high-voltage installations (up to 400kV), including cable, steel assembly and components.

• Has IT knowledge, including knowledge of MS Office, and is able to prepare reports and documentation.

• Is service minded and can create and maintain good relationships with both customers and colleagues.

• Has a driving license B - also preferably BE. Truck and Lift certificate will be preferred, but not a requirement.

• As a person, you are proactive with natural poise and good energy around you. You approach tasks proactively and you are distinctly optimistic.
 

Danish language is an indispensable requirement. Applications need to be in Danish.

We offer

An interesting position in an exciting international company with strong growth. You have to play together with a skilled team of strong technicians and project managers who will support and support you along the way.

An exciting and varied everyday life in a growing company, where you have good opportunities to influence your own working day. You will be part of a team of competent colleagues who look forward to welcoming you.

With us, you get good development opportunities both personally and professionally, and we offer a salary package as well as pension and attractive health insurance

All inquiries are treated confidentially. If you want to hear more or have questions about the job, are you welcome to contact Service Manager Henrik Vang Nielsen on telephone 5455 7767.

Additional Job Description

Additional Information

Compensation Grade

OTHSAL

Relocation Assistance Provided: No

Make every future a success.
 • Job directory
 • Business directory